nieuwe meterkast kopen

Nul op de Meter woning (NoM-woning), gasloze woning en de all-electric woning; laten al die termen jou ook draaien?

Zie jij door de bomen het bos soms ook niet meer bij het horen van al deze termen? En als je het verschil al kent, weet je dan wat het voor jou en jouw (nieuwe) woning betekent? Wij kunnen ons voorstellen dat het allemaal een beetje onduidelijk kan zijn en maken het graag duidelijk(er) voor je.

Laten we er mee beginnen dat in april 2018 de Wet Voortgang Energietransitie (VET) door de Eerste Kamer is aangenomen. Deze wet vormt de basis voor het verbod op aardgas in nieuwbouw en per 1 juli 2018 is de verplichting dan vervallen om nieuwbouwwoningen in Nederland aan te sluiten op het aardgasnet.

De kreet “van het gas af” is daarmee een populaire benaming voor het stoppen met aardgas als energiedrager voor verwarming, koken en de bereiding van warm water. In deze benaming wordt echter nog niets gezegd over de manier waarop het gas vervangen kan worden in de nieuwbouwwoning.

De kreet all-electric impliceert dat een woning van het gas af kan door het gebruik van elektriciteit voor verwarming, koken en warm water. Maar ook dit begrip is misleidend aangezien het aangeeft dat elektriciteit het enige andere alternatief is voor aardgas is.

De nul op de meter woning is een huis dat evenveel (of meer) energie opwekt als dat het nodig heeft. Meestal heeft een nul-op-de-meterwoning geen gasaansluiting en voorzien andere maatregelen, zoals zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers, in de verwarming van ruimtes en water.

Het heeft dus allemaal met elkaar te maken en de waarheid ligt in het midden. Je hebt immers met alle termen te maken om uiteindelijk een woning zonder gas te kunnen hebben. Er zullen alternatieven gezocht moeten worden voor aardgas. Maar, er zijn meer alternatieven dan enkel volledig elektrisch. Denk eens aan een palletkachel, waterstof of een aansluiting of een warmtenet waarbij water op een hoge temperatuur een woning binnenkomt.

Welke manier je ook kiest, er zijn consequenties voor je verdeler. De verdeler moet de verkregen energie immers verdelen in de woning.
Vraag daarom altijd elektrotechnisch advies bij jouw eigen energietransitie, ook als je niet voor all-electric gaat.